Hagia Sophia Warszawa - Strona Główna

6 stycznia / 19 stycznia Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana Naszego Jezusa Chrystusa

 kreszczenije

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,

Тройческое явися поклонение:

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,

возлюбленнаго Тя Сына именуя,

и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение.

Явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе.

Czytania z Pisma Świętego na Święto Objawienia Pańskiego

28 grudzień 2018

   Święto Objawienia Pańśkiego   Ewangelia wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt 3, 13-17  W owym czasie przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od...