Hagia Sophia Warszawa - Strona Główna

Czytania z Pisma Świętego na Niedzielę XXI po Pięćdziesiątnicy

05 październik 2018

   Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy     Czytanie Listu Apostolskiego Świętego Apostoła Pawła do  Galacjan, Ga 2, 16-20 Bracia, bądźmy przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za...