Hagia Sophia Warszawa - katecheza

Punkt katechetyczny

Zajęcia dla dzieci i młodzieży relizowane są zgodnie z programem nauczania religii prawosławnej Polskiego Autokefaliczego Kościoła Prawosławnego.

Lekcje odbywają się w niedziele (bezpośrednio po Boskiej Liturgii) w 3 grupach wiekowych.

 

W ramach punktu katechetycznego realizowane są również lekcje nauki śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży, które odbywają się po zajęciach z religii w sali parafialnej.

 

 

 

3.png