Hagia Sophia Warszawa - Duchowieństwo

Duchowieństwo parafii

 

kler

 

Proboszcz: ks. prot. Adam Siemieniuk

 

ks. prot. Piotr Nestoruk

ks. Marek Kuczyński

 

diakon Marek Łopatiuk

 

Dyrygent: protodiakon Andrzej Bieroza

 

1.png